Automatisert fôring

Serigstad leverer både komplette løsninger for utfôring og enkeltstående maskiner som kan kobles i systemer. FeedSystem er en komplett løsning for kutting og distribusjon av fôr fra fôrkjøkken til fôrbrett. Systemet kan tilpasses ulike bruksområder og løsninger ved å kombinere kuttere, transportører, bandfôring og skinnegående maskiner etter behov.


Serigstad Feed System

FeedSystem


La TopFeeder i kombinasjon med våre kuttere ta seg av fôringen. To ExactFeedere kan for eksempel kutte fôr av ulik kvalitet og type, kjedetransportør leverer fôret til TopFeeder som igjen doserer ut til dyrene.

Med en SafeGuard for å ivareta sikkerheten er Serigstad FeedSystem en komplett automatisk fôringsløsning.

Exact Feeder Bandtransportør Lely Vektor 16 9 format PNG

Vector


ExactFeeder og transportør automatiserer fylling for effektiv og fleksibel utnyttelse av Lely Vector.

Utvalgte Produkter

Se nærmere på produktene som inngår i de automatiserte fôringsløsningene.


ExactFeeder II

ExactFeeder II


Automatisk rundballekutter med magasin

ExactFeeder II er en videreutvikling av vår anerkjente ExactFeeder og bygger på samme grunnprinsipper som FlexiFeeder. Videreutviklingen er sofistikert PLS-styring, internett-tilkobling, veieceller og nytt kutteorgan med plass til inntil 60 doble kniver.

OneTouch Feeder II

OneTouch Feeder II


Skinnegående automatisk fôrvogn

OneTouch Feeder II er en skinnegående kutter som fôrer etter forhåndsprogrammert fôringsprogram og kjøremønster. Fôringen kan startes ved ett tastetrykk eller til definerte tidspunkt.

MaxiFeeder og MaxiMag

MaxiFeeder og MaxiMag


Modulært magasin med mulighet for høykapasitets kutteorgan.

MaxiMag og MaxiFeeder er vårt svar på landbrukets utvikling mot større gårder og ønske om automatisering, fleksibilitet og maksimal kapasitet. Maskinen er modulær og kan bygges som magasin eller kutter, med en lengde inntil 14,5 meter og 43 kubikkmeter.

TopFeeder

TopFeeder


TopFeeder er en driftssikker, fleksibel og rimelig distribusjonsløsning. TopFeeder kan leveres med dobbel plog.

SafeGuard

SafeGuard


En driftssikker og enkel løsning for å øke sikkerhetsnivået i fôrsentralen i enhver driftsbygning. Avgrenser tilgangen til farlig område, og utløser nødstopp dersom en av barrierene blir brutt. Ekstern skjerm for styring av tilknyttede maskiner i trygg sone.

Kjedetransportør

Kjedetransportør


Fleksibelt og modulbasert system for effektivt og smidig transport av fôrmidler. Bruk av kjede gir mulighet for vinkel i transportøren, og kan enkelt tilpasses ulike lengder.

Referanseprosjekt

Se hva kundene våre sier om våre løsninger for automatisert fôring.


Flere Løsninger

Ensilering
Ensilering

Vi har forskjellige pakkeløsninger for tilsetning…